Polska ma aspiracje do bycia europejskim liderem elektrycznego transportu ciężarowego.

Rusza projekt “Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego” 

Projekt zakłada nabór w trybie konkursowym w okresie 2024-2029 w całkowitym budżetem w kwocie 2 mld zł. Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji i w co najmniej 80% będzie przeznaczone na budowę lub rozbudowę ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego wzdłuż sieci TEN-T

 

Sieć TEN-T

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia dla zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych, zlokalizowanych przy trasach sieci bazowej TEN-T, centrach logistycznych oraz terminalach intermodalnych, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.

Budżet na realizację celu programu, na dofinansowanie w formie bezzwrotnej, wynosi
do 2 000 000 tys. zł, przy czym:

– co najmniej 80% budżetu przeznaczona będzie na wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego, zlokalizowanych wzdłuż sieci TEN-T;

– do 20% budżetu przeznaczona będzie na wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego, zlokalizowanych na obszarze centrum logistycznego lub terminalu intermodalnego.

Program realizowany będzie w latach 2024-2029, przy czym:

  • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 30.06.2029 r.;
  • środki wydatkowane będą do 31.12.2029 r.

Co bardzo ważne dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do100 % kosztów kwalifikowanych

Warunków do spełnienia kryteriów dla chętnych o ubieganie sie do dofinasowania jest naprawdę spireo ale do najważniejszych zaliczyć należy sprawy związane z lokalizacją i mocami stacji ładowania

LOKALIZACJA

  • objęta dofinansowaniem ogólnodostępna stacja ładowania musi być zlokalizowana wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T tj. na drodze należącej do sieci drogowej TEN-T lub w odległości do 3 km jazdy od najbliższego zjazdu z drogi TEN-T lub bezpośrednio na terenie centrum logistycznego (DEPOT) lub terminalu intermodalnego;

MOCE STACJI ŁADOWANIA

  • objęta dofinansowaniem ogólnodostępna stacja ładowania wybudowana lub rozbudowana zlokalizowana wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T musi posiadać najmniej dwa punkty ładowania CCS2 o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW;

Nasz firma jest od dawna dystrybutorem stacji ładowania firmy PILOT/SINO , która posiada w swoich propozycjach stacje o takich mocach  360, 480 i 600 KW, Satelity wyprowadzone i zasilane z głównej stacji ładowania z mogą być chłodzone powietrzem lub cieczą co umożliwia pozyskanie mocy  z jednego złącza ładowania od 250 do 500 KW.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych inwestorów do współpracy.

 

Więcej szczegółów dotyczących programu

“Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego” znajdziecie ponizej

https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/wsparcie-budowy-ilub-rozbudowy-ogolnodostepnych-stacji-ladowania-dla-transportu-ciezkiego

Komentarze zostały zablokowane.